Səbət

ELEKTRİK DAYAQLARININ NÖVLƏRİ VƏ TƏYİNATI

15 Aprel 2022

blog_1649985619.webp
Elektrik ötürücü xətti dayaqlarının növləri və təyinatı
 Dəstək kimi xidmət edən bütün mövcud konstruktiv məhsul növləri hava elektrik xətlərinin naqillərinin dəstəklənməsi funksiyasını yerinə yetirir. Xəttin gərginliyindən asılı olaraq 220V, həmçinin 0,4, 6, 10, 35, 110, 150, 220, 330, 400, 500, 750 və 1150 kV üçün nəzərdə tutulmuş dayaqlar var. Bu halda hava xətləri üç kateqoriyaya bölünür:
 
 0,4-dən 10 kV-a qədər;
 35-dən 110 kV-a qədər;
 220-dən 330 kV-a qədər.
 Elektrik xəttinin strukturunun dəstəkləyici elementləri arasındakı məsafəyə span deyilir. Yüksək gərginlikli xəttin işləmə gərginliyi nə qədər yüksək olarsa, onun keçidləri nə qədər uzun olarsa, strukturun ölçüləri və çəkisi bir o qədər böyük olar.
 
 Eyni zamanda, dəstək postlarının dizaynı quraşdırmaq qabiliyyətini təmin etməlidir:
 
 kabel ucları;
 qoruyucu açarlar və qurğular;
 ayrı-ayrı elektrik qəbuledicilərinin birləşdirilməsi məqsədi ilə qalxanlar və şkaflar;
 kommutasiya və bölmə qurğuları;
 istənilən dizaynda küçə işıqlandırma qurğuları.
 Bərkitmə üsuluna görə, birbaşa yerə quraşdırıla bilən dayaqlar, eləcə də quraşdırılması üçün xüsusi bir təməl qurmaq lazım olan elementlər var. Sonuncular klassik və dar əsaslı olanlara bölünür. Adi formada, montaj təməlinin eni çərçivə, çərçivə və ya daşqın təməllərini təmin edən 4 m2-dən çox sahəyə malikdir. Dar baza kateqoriyasına sahəsi 4 m2-dən az olan bütün əsaslar daxildir. Tez-tez belə bağlamalar dəmir-beton və ya vida yığınlarının, polad boruların quraşdırılmasını nəzərdə tutur və yer çatışmazlığı olan ərazilərdə istifadə olunur.
 
 Bərkitmə növündən asılı olaraq dayaqlar dik və bərkidilmiş strukturlara bölünə bilər. Sonuncular ən sabit və davamlıdır, eyni zamanda mötərizələrin quraşdırılması və bərkidilməsi ilə bağlı əlavə iş tələb olunur, hər birinin ayrı-ayrılıqda formalaşmış təməli olmalıdolmalıdır.
Redaktə olunur; Farid Xalıqlı
Bizə yazın